Moratorijum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači moratorijum?

Odlaganje roka za plaćenje određenog duga naziva se moratorijum.

Ako ste do sada bili u prilici da čujete za pojam moratorijum verujem da Vas je zaintrigiralo njegovo značenje. Naime, ovaj pojam je dosta redak, koristi se uglavnom u pravnim naukama zbog čega mali broj ljudi zna njegovo značenje.

Moratorijum

Po etimologiji reč moratorijum nastala je od latinske reči morari koja znači odužiti. Pojam moratorijum najjednostavnije rečeno predstavlja odlaganje roka za plaćanje određenog duga.

Po definiciji moratorijum predstavlja odlaganje plaćanja roka određenog duga bilo da je to urađeno zakonskim putem ili pristankom poverilaca duga.

Ovo odlaganje plaćanja uglavnom se vrši do izvesnog roka koji određuje vlada u slučajevima kada se dese neke nepredviđene okolnosti kao što je rat.

Moratorijum se sprovodi radi zaštite dužnikovih prava (na primer prava koja vojnik ima na bojnom polju). Veoma često moratorijum se sprovodi na državnom nivou kada određena država poseduje dugovanja u zemlji ili inostranstvu.

Share.