Materijalizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je materijalizam?

Filozofski pravac koji materiju smatra osnovom svega naziva se materijalizam.

Materijalizam je pojam koji se ne upotrebljava često zbog čega je mali broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. Pre svega se korsiti u filozofiji, a značajnu primenu ima i u religiji i istoriji.

Sam termin materijalizam potiče iz grčkog jezika i tumači se kao pohlepa ka materijalnim stvarima, zbog čega se koristi kao suprotnost razumevanju da su duhovne i nematerijalne vrednosti značajnije od materijalnih.

Dakle, po materijalizmu stvari koje poseduju veliku materijalnu vrednost su glavni pokretač. Kar Marks se smatra tvorcem marksističke teorije, te se njegovo učenje naziva materijalističkim.

U filozofiji, po definiciji, materijalizam predstavlja filozofski pravac koju materiju smatra osnovom svega. Prema ovom pravcu sve stvari na svetu su zapravo materijalne i svi emergent fenomeni su rezultat materijalnih interakcija, te su i ljudske misle, osećanja i delovanja nastale kao posledica delovanja materijalnih stvari.

Materijalizam je suprotan idealizmu i po njemu materija je primarna, a čovek i sve ostalo u univerzumu je sekundarno, odnosn potčinjeno materiji.

Share.