Majorizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Majorizacija

Šta je to majorizacija?

Nadvladavanje većinom glasova naziva se majorizacija.

Etimologija upućuje na poreklo izraza majorizacija navodeći latinsku reč maior koja se doslovno prevodi kao veći. U srpskom jeziku se majorizacija koristi kao sinonim za nadglasati nekog ili nešto, odnosno nadvaldati većinom glasova. Kao što je u politici praksa da se stranke ili poslanici međusobno nadglasavaju upravo većinom osvojenih glasova.

Majorizacija se najbolje primenjuje u sredinama u kojima se manjine ne pitaju puno ili su im ugroženi suštinski interesi. To su zemlje u kojima živi nekoliko različitih nacija, religija i jezika. Međutim i tome se stalo na put, te se kao političko sredstvo protiv majorizacije usvajaju razna ustavno-pravna rešenja.Takva pravna rešenja su veto, jednosglasnost, usaglašavanje stavova i tome slično.

Takođe, i katolička crkva upotrebljava pojam majorizacije ali u nešto drugačijem obliku. Naime, majoristi su u katoličkoj crkvi bili nosioci viših svešteničkih činova, na primer od čina subđakona pa naviše.

Na Balkanu se reč majorizacija najčešće upotrebljava u političkom kontekstu. U ovom značenju majorizacija se odnosi na preglasavanje manjina, tako se formalno stanje demokratije pretvara u nezvaničnu “tiraniju većine” čime se ugrožavaju osnovni manjinski interesi.

U suštini da bi se to izbeglo, odnosno kako ne bi došlo do majorizacije najbolje rešenje je da se unapred stvori bazični konsenzus u okviru određene (problematične) političke zajednice i da se načelo većine ne prihvata kao apsolutno načelo svih.

Share.