Abolicija

0

Abolicija

Šta znači abolicija

Svojevrsan čin pomilovanja naziva se abolicija.

Etimologija nas upućuje na koren izraza abolicija navodeći latinsku reč abolere što se doslovno prevodi kao uništiti, zatrti. Tako se i pojam abolicija uglavnom koristi da označi ukidanje, poništenje kazne, oproštaj kazne ili pomilovanje.

Istoriski gledano, abolicija je pojam nastao u tzv. abolicionističkom pokretu u Sjedinjenim Američkim Državama u 19. veku. Ovaj pokret se zalagao za ukidanje ropstva i diskriminaciju ljudi prema raznim pitanjima.

Danas se pojam obolicija najviše koristi u pravne svrhe, kao čin ublažavanja ili ukidanja kazne ili sankcije. Takođe, kako zakoni propisuju ovakvo pomilovanje daje se samo po službenoj dužnosti, ne po molbi. Zato se za aboliciju kaže da je to akt milosti najvišeg organa državne vlasti kojim se oslobađaju od krivičnog gonjenja krivična dela ili počinitelji (pre nego što nastupi pravosnaženost presude), te krivično gonjenje za ta dela ili osumnjičenih lica prestaje, a ukoliko je započeto, obustavlja se.

Abolicija se još definiše i kao oprost, te onačava oslobađanje od kaznenog postupka osobe za koju se sumnja da je počinila određeno kazneno delo.

Postoje dve vrste abolicije: amnestija i pomilovanje. Amnestija je oproštajna kazna koja se daje počinitelju određenog kaznenog dela, u obliku akta najvišeg tela državne vlasti. Ona je osnova za ukidanje kaznene sankcije, koje može biti potpuno ili delimično. Dok je pomilovanje pojedinačan pravni akt koji se odnosi na tačno određeno lice.

Abolicija kao oblik pomilovanja nije novina u srpskom pravosuđu mada primena istog nije česta.


Share.

Leave A Reply