Mizerija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to mizerija? Šta znači kada kažemo da neko ima mizernu platu?

Drugi izraz za bedu je mizerija.

U svakodnevnom govoru može često da se čuje kako je neko zbog negativnih stavova mizeran ili zbog samosažaljivih postupaka.

Pojam mizerije se vezuje uglavnom za neku bedu, nevolju ili nesreću, siromaštvo i oskudicu.

Na Balkanu i u ostalim nerazvijenim zemljama gde ima dosta sirotinje i ljudi koji rade po ceo dan za malu dnevnicu, kažemo da im je plata mizerna, bedna, nikakva.

Verovatno iz samog života u mizeriji čovek postaje vremenom i mizeran, pa se zato možda ovaj pojam počeo vezivati i za samosažaljive komentare na sopstveni račun.

Pozivajući se na etimološka objašnjenja o poreklu nekog pojma, ovde nalazimo da izraz mizerija potiče od latinske reči miseria u značenju beda ili nevolja.

Danas se često, na žalost, čuje kako ljudi kukaju zbog manjka osnovnih životnih sredstava i plate dostojne življenja, pa se od tog silnog kukanja i žaljenja na kraju pretvore u mizerne ljude koji šta god da rade oni kukaju na svoj položaj. Zato i ne čudi što se siromaštvo i jad vezuje za pojam mizerija.

Mizerija ponekad ima sinonim i u pojmu nevažan ili neprimetan, beskoristan ili bezvezan.

Share.