Sinegdoha

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je sinegdoha? Znate li tačno značenje navedenog pojma?

Stilska figura kojom se jedan pojam ili jedna reč zamenjuje nekim drugim pojmom na osnovu njihove neposredne veze naziva se senegdoha.

Sa pojmom sinegdoha imali smo prilike da se sretnemo na časovima srpskog jezika, te verujem da je većina upoznata sa značenjem ovog pojma. Ako ste pak zaboravili šta označava ovaj pojam, sada je idealna prilika da se podsetite.

Etimologija nas uči da je sam pojam sinegdoha potekao od grčke reči synekdoche što znači zajedničko uzimanje. Po Rečniku književnih termina, sinegdoha se definiše kao stilska figura kojom se jedan pojam ili jedna reč zamenjuje nekim drugim pojmom na osnovu njihove neposredne veze.

Drugim rečima, zamenjuje se značenje jedne reči sa značenjem druge po obimu i količini. Primera radi umesto čovek koristićemo izraz glava, umesto goveče izraz grlo itd.

Sinegdoha se koristi kada se celina iskazuje delom te celine, a deo celine se iskazuje celinom. Klasičan primer upotrebe sinegdohe jeste u rečenici „Bitno je imati krov nad glavom“. Ovde se ne misli na bukvalno značenje imati krov nad glavom, već imati dom, kuću za život.

Još jedan od čestih upotreba sinegdohe jeste u rečenici „Bere se jagoda u selu“. Dakle, ne bere se jedna jagoda, već jagode.

Share.