Septikemija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Septikemija, šta je to? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Prodor patogenih bakterija u krvotok u kome se razmnožavaju i putem krvi raznose po celom organizmu naziva se septikemija.

Ako znate šta znači pojam septikemija, svaka Vam čast! Naime, iako je ovaj medicinski pojam prisutan na našim prostorima, veoma retko se upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji zbog čega veliki broj ljudi nije upoznat sa njegovim značenjem.

Septikemijom se naziva prodor patogenih bakterija u krvotok u kome se razmnožavaju i putem krvi raznose po celom organizmu. Reč je o pojmu koji iako originalno potiče iz latinskog jezika, na naše prostore stigao je iz grčkog.

Sam termin septikemija je veoma sporan jer se odnosi na prisustvo patogenih organizama u krvotoku koji prouzrokuju sepsu. Međutim, ovaj termin nije jasno definisan i često se koristi kao sinonim za bakterijemiju ili samu sepsu što dovodi do zabune. Zbog toga je Međunardoni medicinski konsenzus 1992-ge godine termin septikemija definisao kao problematičan termin koji treba izbegavati.

Sa druge strane bitno je istaći da se septikemija ne može koristi u istom značenju kao i reč sepsa, jer je sepsa znatno širi pojam. Sepsa se definiše kao klinički sindrom, koje karakteriše sistemsko zapaljenje, obimno oštećenje tkiva i sistemski odgovor organizma na infekciju, dok se septikemija odnosi isključivo na prodor bakterija i njihovo razmnožavanje u krvotoku.

Share.