Satirijaza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je satirijaza? Šta znači kada kažemo da neko ima ovaj poremećaj?

Hiperseksualnost, odnosno neprirodno pojačan seksualni nagon kod muškaraca naziva se satirijaza.

Kako u današnje vreme gotovo nista nije tabu tema, ne treba da nas čudi što se pojam satirijaza sve češće spominje kako u medijima, tako i u svakodnevnoj komunikaciji. Ono što je posebno intresanto, a to je da veliki broj ljudi upoznat sa značenjem pojma nimfomanija koji predstavlja ekvivalent prethodno navedenom pojmu. Sa druge strane malo ljudi je upućeno u to šta znači satirijaza.

Etimologija nas uči da je sam termin satirijaza potekao iz grčkog jezika, od reči sátyros, koja označava satire (mitska bića izuzetnih osobina koja su pola jarac, pola muškarac). Još krajem 18-og veka ovaj termin počinje da se koristi za hiperseksualnost, odnosno neprirodno pojačan seksualni nagon kod muškaraca.

Bitno je istaći da satirijaza nije zvanična medicinska dijagnoza, već naziv koji se koristi za muškarce koji imaju pojačan seksualni apetit, što dovodi do preterano velike seksualne aktivnosti.

Naravno da različiti ljudi različito doživljavaju seks, te je veoma teško odrediti optimalan broj i intezitet seksualnih aktivnosti. I dok je za jedne normalno da seks imaju svaki dan, drugima dovoljno jednom nedeljno, a ima i onih koji ovu aktivnost upražnjavaju jednom mesečno.

Muškarci koji imaju satirijazu žele seks non-stop što ih sprečava da normalno funkcionišu. U modernoj psihologiji satirijaza se ne tretira kao poseban poremećaj, već se smatra jednom vrstom opsesivno – kompulsivnog poremećaja koji je usko povezan sa maničnom depresijom.

Share.