Situacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je situacija?

Skup okolnosti i prilika u kojima se neko ili nešto nalazi, naziva se situacija.

Za pojam situacija nema ko nije čuo. Ovaj pojam ne samo da se koristi u brojnim društvenim i prirodnim naukama, već je postao i deo svakodnevne komunikacije. Verujem da je većina upoznata sa značenjem ove reči, a u slučaju da ima onih koji nisu sigurni šta znači situacija, sledi objašnjenje.

situacija

Situacija se definiše kao skup okolnosti i prilika u kojima se neko ili nešto nalazi. Situacija se može odnositi na stanje, odnosno položaj na kojem se nalazi neko mesto, kuća, zgrada i tome slično.

Pored toga, reč situacija se odnosi i na okolnosti ili prilike u kojima se neko nalazi: vandredna situacija, politička situacija, zanimljiva situacija, teška situacija i tome slično.

Situacija doslovno označava položaj ili stanje nečega. Da bi ste lakše razumeli značenje ove reči, sledi par primera:

“Marko se nalazi u teškoj novčanoj situaciji.”

“Zdravstvena situacija naše bake nije povoljna.”

“Politička situacija u našoj zemlji se pogoršava.”

U književnosti termin situacija koristi se da označi trenutak u predstavi koji je dramski izuzetno važan ili istaknut.

Share.