Supresija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Supresija

Šta znači supresija?

Potiskivanje, odnosno sprečavanje, suzdržavanje određenih materija u organizmu naziva se supresija.

Pojam supresija je nastao od latinske reči supressio u značenju suzdržavanje i koristi se za suzdržavanje materije koje bi trebale da napuste naš organizam, odnosno za proces sprečavanja njihovog izlučivanja. Primera radi svaka ženska osoba jednom mesečno dobija ciklus. Često zbog određenih zdravstvenih problema ili nekih drugih situacija može se poželeti da se taj prirodni ciklus sudrži ili odloži na neko vreme.

Tada po preporuci doktora piju se određeni hormuni koji potiskuju izlučivanje materije što predstavlja supresiju.

Prema tome supresija koštane srži označava stanje kada naš organizam nije u mogućnosti da stvara optimalan broj krvih ćelija. Ova supresija najčešće se javlja kod obolelih od raka, a ista je posledica uzimanja brojnih lekova i hemoterapija.

Supresija se može upotrebljavati i u značenju potiskivanje, zatajavanje.

Share.