Kozmogonija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kozmogonija

Šta je kozmogonija?

Specijalna grana astronomije naziva se kozmogonija.

Pozivajući se na etimologiju otkrivamo da izraz kozmogonija potiče od grčkih reči κόσμος u značenju svet i γόνος u značenju poreklo. Pa bi se kozmogonija mogla prevesti, u užem smilu, kao deo astronomije i nauke o svemiru koji se bavi teorijama o nastanku Sunčevog sistema.

Druga objašnjenja upućuju na određenje pojma kozmogonije u nešto širem kontekstu. Pa kozmogonija predstavlja deo astronomije koji istražuje poreklo i razvoj svemira ili nebeskih tela u celini, a Sunčev sistem posebno.

Neka druga određenja ovog pojma povezuju kozmogoniju za svaku teoriju o nastanku ili poreklu kosmosa, ali i za mitove o nastanku celokupne stvarnosti.

Najčešće se pod kozmogonijom ipak navodi da je to deo astronomije koji istražuje nastanak i razvoj svemirskih tela kao što su planete, zvezde i galaksija.

I pri određivanju ovog pojma treba razlikovati kozmogoniju od kosmologije. Kosmologija proučava celokupni kosmos u njegovom kontinuiranom trajanju (bez obzira na znanja o njegovom poreklu). Takođe i u primeni postoji jasna naučna razlika između kozmogonijskih i kosmoloških koncepata.

Iako je bilo pokušaja da se stvori jedna naturalistička kozmogonija u vezi pitanja o razlogu postojanja i nastanka svemira, ipak je naišla na otpor i svojevrsna ograničena. Prva je poteškoća da li nauka uopšte može odgovoriti na pitanje: “zašto svemir postoji?”, a drugi otpor je više praktični jer nije pronađen fizički uzor koji bi mogao objasniti prve trenutke postojanja svemira.

Share.