Dubinomer

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je dubinomer? Da li znat šta znači i za šta se sve upotrebljava dubinomer?

Sprava za merenje dubine mora naziva se dubinomer.

Iako su male šanse da se u svakodnevnoj komunikaciji susretnete sa pojmom dubinomer, nije na odmet da znate njegovo značenje.

Dubinomer je sprava koja služi za merenje dubine mora. Bitno je istaći da postoje dubinomeri za navigaciju i dubinomeri za okeanografiju, koji su poznati pod imenom batometri.

Dubinometri za navigaciju se dele u tri osnovne grupe na osnovu načina merenja, pa tako razlikujemo one koji mere dubinu dužinom motke ili kanapa, one koji mere dubinu na osnovu hidrostatiskog pritiska i one koji mere dubinu zvukom.

Posmatrano kroz istoriju, najpre su se koristili tzv ručni dubinomeri koji su funkcionisali po jednostavnom principu. Naime, oni su se sastojali iz kanapa i kamena, a jedinica kojom se merila dubina mora bio je hvat. Veruje se da su prvi dubinometri postojali još pre nove ere, iako najstariji opis dubinomera datira iz 17-og veka.

Bitno je istaći da su današnji ručni dubinomeri nešto drugačiji od prvobitnih, ali rade po istom principu. Naime, oni imaju udicu od kudelje čija dužina iznosi 60 metara, a koja je povezana za tegom težine 30 kg. Merenje se sastoji iz toga što se udica baca u more i polako se odmotava kudelja dok udica na dotakne dno.

Merenje dubine na osnovu hidrostatskog pritiska se odvija uz pomoć Varluzelovog dubinomera koji radi na principu Bojl – Mariotovog zakona.

Merenje dubine zvukom predstavlja nešto komplikovaniji način merenja koji se sastoji u tome da se eksplozijom bombe ili nekim drugim jakim udarom, proizvede na površini mora niz zvučnih talasa koji će se rasprostirati na sve strane.

Ti talasi će se izmeđuostalog širiti i ka dnu, a nakon što dođu do dna oni se vraćaju kao talasi eha na površinu. Na osnovu brzine širenja zvuka i merenja vremena koje je proteklo od kada je zvuk došao od površine do dna, i eho od na do površine mora izračunava se dubina mora.

Share.