Devocija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je devocija? Da li ste upoznati sa značnjem ovog pojma?

U starom Rimu devocija je označavala žrtvovanje života u znak Božijeg pokajanja, a danas se ovaj pojam koristi da označi potpunu odanost Bogu i određenoj religiji.

Iako su šanse da se sa pojmom devocija susretnete u svakodnevnoj komunikaciji ravne nuli, nije na odmet da znate tačno značenje ovog pojma.

Posmatrano sa etimološke strane, sam termin devocija potekao je od latinske reči devotion, što znači puzavost, poniznost, pobožnost. U starom Rimu ovaj termin je korišćen da označi dragovoljno posvećivanje ili žrtvovanje života u znak pokajanja podzemnim bogovima.

Danas, devocija se koristi da označi potpunu odanost Bogu, odnosno pobožnost i veliko poštovanje određenoj religiji. Devocija se definiše kao mistična veza sa Božanskim, koja u čoveku odražava božansku volju za stvaranjem i razvovojem.

Reč je o potpunoj predanosti i emotivnom umerenju ka Bogu. Mnoge religije smatraju da zahvaljujući devociji dolazi do razvoja posebnih emocija koje nastaju kada se pojedinac obraća Bogu.

Devocija se može koristiti i u značenju veliko poštovanje, puzavost, poniznost, smirenost, skrušenost i potpuna odanost.

Share.