Dan D

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je zapravo dan D? Kakvo je bukvalno značenje dana D, a kakvo preneseno?

Često čujemo da je za neku osobu “danas dan D”, ili da nema potrebe za uzbuđivanjem jer “danas nije nikakav dan D”. Dan D je dan koji po nečemu treba da bude poseban. 

Ova fraza se koristi od Bitke za Normandiju koja se vodila 1944. godine između snaga nacističke Nemačke i savezničkih snaga tokom Drugog svetskog rata.

Reč je o najvećoj pomorskoj invaziji koja je poznata i kao Operacija Overlord. U invaziju je bilo uključeno oko 3 miliona pripadnika vojske koji su transportovani iz Engleske u Normandiju u Francuskoj, putem kanala Lamanš. Najveći broj vojnika bile su američke, britanske, kanadske i francuske jedinice. Druge države čiji su vojnici takođe učestvovali u bitci su Belgija, Čehoslovačka, Australija, Holandija, Grčka, Norveška, Poljska i Novi Zeland.

Iskrcavanje u Normandiji počelo je noćnim padobranskim i jedriličarskim desantom, masivnim vazdušnim napadima i pomorskim bombardovanjem posle čega je nastupio poznati amfibijski desant 6. juna koji je poznat kao Dan D. Bitka je trajala 2 meseca i pomogla je da se uspostavi  čvrsta odbrana na evropskom kopnu i da probiju nemačku liniju fronta u Francuskoj. Završena je oslobađanjem Pariza i uništenjem džepa kod Falaisea.

Pojam Dan D u svakodnevnom govoru se koristi da označi neki poseban dan (diplomiranje, težak ispit, operacija, povratak iz inostranstva…

Share.