Diskoloracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je diskoloracija? Saznajte tačno značenje ovog pojma.

Gubljenje boje, bleđenje naziva se još i diskoloracija.

Ako većini ljudi spomenete pojam diskoloracija verujem da neće znati njegovo značenje. Sa druge strane, verujem da svi dobro znamo šta znači termin bleđenje. A koliko nas je upoznato sa informacijom da ove dve reči imaju potpuno isto značenje?

Ako termin diskoloracija posmatramo sa stane etimologije videćemo da je on potekao iz latinskog jezika, od reči discoloration, što znači obezbojenje, bleđenje, gubljenje boje.

U privredi se ovaj termin koristi da označi promenu boje proizvoda koja je nastala tokom proizvodnje ili nakon nje, dok je proizvod bio u skladištu. Ovde se diskoloracija manifestuje u vidu smeđih, crnih, braon ili svetlijih i tamnijih mrlja. Diskoloracija se javlja usled oksidacije ili nekih drugih interakcija do kojih dolazi usled povišene temperature, vlage itd.

U stomatologiji, diskoloracija predstavlja promenu boje zuba ili providnosti krunice do koje dolazi zbog karijesa, nekroze pulpe, krvarenja ili usled loše popravke zuba.

Share.