Djuturum

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pojam “djuturum”?

Pridev djuturum znači star, onemoćao, oronuo.

Reč djuturum nam dolazi iz turskog jezika i reči koja ima značenje: nesposoban za rad, nemoćan, zanemoćao, uznemogao…

Ova reč se koristi često u Hercegovini. U tim krajevima, djuturum je čovek koji je toliko star i nemoćan da se čini da će se svakog trenutka srušiti.

Takodje, ovaj izraz se koristi da se opiše čovek koji ne radi, koji ne može da radi, ima odredjeni invaliditet.

Pojam djuturum ima pežorativno značenje ako se koristi kao sleng – metuzalem, ili ako se ovim turcizmom opisuje čovek koji je parazit, živi na tudj račun i ne želi ništa da radi. S druge strane, djurutum o sebi misli sve najbolje, sklon je da “filozofira” i stalno priča o tome kako on sve najbolje zna. Često dosadjuje dok nije ni od kakve koristi.

Share.