Diletantizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to diletantizam?

Osoba koja živi prema dilentatizmu naziva se diletant.

Svako od nas je sigurno imao priliku da se sretne sa nekim amaterom ili diletantom. Danas na žalost mnogi diletanti u pravom smilu reči postaju idoli i uzori mladima.

Ne retko se ipak u kolokovijalnom jeziku pojam diletant vezuje za negativnu konotaciju, kao sinonim za neko nestručno, neprofesionalno ili površno delovanje.

diletantizam

Od koje reči potiče izraz dilentatizam? Kao kod mnogobrojnih drugih pojmova i ovde se radi o pozajmici iz latinskog jezika, odnosno od latinske reči lelectare ili italijanske dilettare što znači uživati. Zato ne čudi što se za nekog diletanta vezuje da je ne stručnjak ili prosto da je laik koji obavlja stvari iz ličnog zadovoljstva i interesa ili zato što mu taj određeni posao čini zabavu i ništa više.

Na suprot diletantizmu imamo profesionalizam koji se zasniva na obavljanju nekog posla zasnovanim na znanju i određenim veštinama, te mu taj posao donosi i novac. Dok kod diletanta možemo takođe otkriti znanje i visoke kvalifikacije za posao koji obavlja, najčešće je to neka vrsta umetnost ali tako da ne zarađuje novac za život.

Tako se u pokušaju definicije pojam dilentatizam određuje kao ljubav prema umetnosti ili nekim određenim veštinama, tj. bavljenje nečim iz ljubavi a ne po pozivu, profesionalno.

Diletant je najkraće rečeno prijaltelj ili ljubitelj umetnosti. Često se ljudi bave muzikom, slikanjem ili nekim drugim kreacijama iz hobija ili iz dosade, te je možda adekvatnije reći da su to amateri a ne diletanti.

Share.