Dolap

0

Dolap

Ja znam jedan dolap. Crn, glomazan, truo, stoji kao spomen iz prastarih dana. Njegovu sam škripu kao dete čuo. Stara gruba sprava davno mi je znana.“ Ovako počinju stihovi pesme Milana Rakića, koja i nosi naziv Dolap.

Čak i pomenutu pesmu nije preporučljivo čitati pre nego što se sazna šta je zapravo dolap. Iako ovde dolap ima alegorično značenje, tj. simboliše čoveka koji mukotrpno radi.

Na persijskom reč dūlāb ili na turskom dolap ima više značenja. Po jednom dolap je zamenica za ormar sa policama koji je uzidan ili pričvršćen uza zid.

Takođe, dolap označava i uređaj za navodnjavanje (kao u Rakićevoj pesmi), tačnije točak na kome su zakačeni lončići koji se pune vodom iz bunara kako se točak vrti. A konj povezan kanapom za točak šeta oko njega i tako ga vrti.

Reč dolap se upotrebljava i da označi sanduk ili kovčeg.

Takođe, postoji i programski jezik u informatičkom svetu koji se naziva Dolap. To je poslovno knjigovodstveni program koji omogućava vođenje poslovne evidencije za više preduzeća ili poslovnih objekata.

Program Dolap omogućava korisniku da u svakoj tabeli, bilo dokumenta ili izveštaja, doda vlastite kolone koje se izračunavaju formulom, a iz vrednosti već postojećih kolona, slično kao u Excel-u.


Share.

Leave A Reply