Kalkulus

0

Kalkulus

Ljudi koji se bave medicinom ili pak matematičkim funkcijama sigurno su čuli za kaluklus.

Međutim, ostali ljudi se moraju pozabaviti pronalaženjem značenja pojma kalkulus.

Iako je nastao od latinske kovanice calculus infinitesimalis, ostala je u upotrebi samo prva reč „kalkulus“ koja se koristi kao takva u celom svetu. Pojedinačno calculus znači kamen, dok infinitesimalis označava beskrajno malu količinu nečega.

U medicini se kalkulus tumači kao kamen, kamičak u bubregu, žučnoj kesi ili mokraćnom kanalu. U zapadnim zemljama, ali i na Balkanu, kalkulusi mokraćnog sistema se, u najčešćem slučaju, sastoje od soli kalcijuma, mokraćne kiseline i cistina. Uglavnom se sreću oni kalcijumski kalkulusi i čine oko 75 % svih kalkulusa. Sastavljeni su od kristala kalcijum-oksalata i (ili) kalcijum-fosfata.

Postoji i drugo tumačenje pojma kalkulus, sa aspekta matematike i označava (u prenesenom smislu) kamen za računanje.

Inače kalkulus je oblast u matematici i primenu nalazi u ekonomiji, tehnici i drugim naukama. Kalkulus se, u ovom značenju, upotrebljava za rešavanje matematičkih problema i zadataka koje se ne mogu rešiti algebrom ili geometrijom.

Kalkulus kao matematička oblast se bavi matematičkim operacijama poput: funkcija, derivacija, integrala, limesa funkcija. Tačnije proučava promene merljivih varijabli, njihovo razumevanje i opisivanje. Tako kalkulus predstavlja osnovu matematičke analize.


Share.

Leave A Reply