Konsultant

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je konsultant? Koje je tačno značenje ovog pojma?

Specijalista u nekom području koji edukuje, savetuje i daje uputstva naziva se konsultant.

U poslovnoj sferi gotovo svakodnevno se spominje pojam konsultant, zbog čega je veliki broj ljudi upoznat sa njegovim značenjem. Ako ste čuli za ovaj pojam, ali ne znate kada se on upotrebljava i šta znači, pročitajte tekst koji sledi.

U svakodnevnom govoru veoma slobodno se koriste termini poput “konsulatant”, “menađer” i “mentor”, a većina ljudi ne zna da ove reči imaju potpuno drugačije značenje.

Za razliku od menadžera i mentora, konsultant se angažuje isključivo radi konsultacije. On mora da poseduje određeno teorijsko znanje koje je potkovano iskustvom i praktičnim radom kako bi svojim klijentima mogao da da što bolji savet.

Sam termin konsultant potiče iz latinskog jezika i koristi se da označi savetodavca, odnosno specijalistu u nekom području, koji edukuje, savetuje i daje uputstva.

Po definiciji, konsultant je osoba sa specijalizovanim zvanjima čije usluge potražuju profesionalci ili organizacije. Njihov glavni zadatak jeste da savetuju i daju što više informacija o prirodi problema i mogućim rešenjima, kao i o najboljim načinima da pojedinac ili organizacije postignu zacrtane ciljeve.

Najvažnije osobine koje mora da poseduje konsultant su: veština, znanje, kompetencija i poverljivost. Dakle, konsultant mora da ima svoju specijalnost koja se obično odnosi na jednu oblast, kao i sposobnost da proizvede dobar rezultat i mora poštovati etičke norme u profesiji kojom se bavi.

Primera radi, socijalni radnici su konsultanti i to ne samo klijentima kojima je potreban savet kako da se odnose prema određenoj socijalnoj situaciji, već i sudu, nevladinim organizacijama, političkim grupama i slično.

Konsultant za svoje usluge prima određenu novčanu nadoknadu. On obično nastupa kao savetnik ili supervisor i nikada ne radi poslove umesto onih koji su ga angažovani.

Share.