Kolporter

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kolporter

Znate li šta znači reč kolporter? To je reč francuskog porekla i označava uičnog prodavca novina. Pojam se koristi i za uličnog prodavca sitnica ili knjiga. Pri tom, uzvikuje da je ta novina najjeftinija, ili navode neku od senzacija koja su opisana u tom broju, ili da prodaju sutrašnje izdanje tih novina, i slično.

Kolporteri su ljudi različitih profila. Od ne mnogo obrazovanih do onih koji su završili fakultete, ali ne mogu da se zaposle. Ima i studenata i apsolvenata. Moraju da imaju dobru kondiciju, jer nije lako satima šetati i mahati novinama. Bitno je samo da nisu stidljivi, da imaju cilj, samopouzdanje, a ako su još i dovitljivi, i smisle neki ineteresantan slogan koji će privući pažnju dok ga uzvikuju – tim bolje. Vremenom, pogotovu ako se prodajom bave na istoj teritoriji, oni postaju javna ličnost, prepoznatljivi, a njihovi slogani, često bivaju opšte prihvaćeni i prepričavani.

Share.