Konverzacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč konverzacija?

Veština interpersonalnog komuniciranja naziva se konverzacija.

Na razne načine svako je upoznat manje ili više sa pojmom konverzacije. Kod običnog razgovora, zabavljanja pa i učenja potrebna nam je dobra konverzacija.

Na primer, učenje stranih jezika ima posebnu etapu ili nivo koji se zove konverzacija na stranom jeziku, odnosno razgovaranje između dvoje ili više judi.

Izraz konverzacija potiče od latinske reči convrsatio u značenju razgovor ili razgovaranje.

Danas u svakom poslu konverzacija ili veština razgovaranja je oruđe bez kojeg se teško opstaje. Pa i u kući težimo da vodimo dobru konverzaciju sa ukućanima a kamo li na poslu i uopšte u okruženju, u cilju boljih odnosa, rešavanja konfliktnih situacija i td.

Jedna od najvećih veština komunikacije je poslovna konverzacija jer zahteva i podrazumeva niz nepredvidivih okolnosti.

Osnovni elementi konverzacije su govorenje i slušanje. Ipak, uspeh u pregovaranjima i uopšte u komunikaciji sa nekim zavisi od dobrog i aktivnog slušanja, više nego od goora i njegovog kvantiteta.

U dobroj konverzaciji ljudi se međusobno slušaju ne prekidajući jedni druge, kao kretanje sa puno harmoničnih pokreta.

I kod konverzacije postoje pravila, a glavno glasi: izbegavati da konverzacija postane zbrka, nejasno igralište. To navodi da je suština svake konverzacije jasnoća govora i da sagovornik odlično razume pravo značenje poruke koju govornik prenosi.

Takođe, i konverzacija kao i druge veštine uče se tokom života. Ipak treba imati u vidu da na jasnu i kvalitetnu konverzaciju utiču sledeći faktori: kontekst (jasni razlozi konverzacije), odnosi između sagovornika, struktura (da sadrži percepciju i prosuđivanje) i ponašanje (kakve grimase pravimo dok razgovaramo i tonalitet gasa).

Share.