Konfuzan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači konfuzan?

Konfuzan je onaj koji je nejasan i nebulozan.

Izraz konfuzan čest je na našim prostorima, te je veoma zastupljen u svakodnevnoj komunikaciji.  Ako do sada niste saznali šta konfuzan znači, sada je pravo vreme za to.

konfuzan

Pojam konfuzan, po etimologiji potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči confudere koja znači zbrkan. Konfuzan je pridev koji se koristi kada je određena osoba nebulozna, odnosno zbrkana i spetljana.

Konfuzan je neko ko je smeten, te zbog toga ni sam ne zna šta govori. Osobe koje govore konfuzno često to rade bez bilo kakvog razloga ili povoda.

Određen osoba može biti konfuzna u nekim svojim postupcima, izjavama ili pak svom ophođenu prema drugim ljudima. Ovaj pojam može se koristiti i u značenju maglovit, pogubljen i zapleten.

Share.