Divanhana

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je divanhana? Saznajte tačno značenje ove reči.

Divanhana je naziv za veliko predsoblje.                     

Pojam divanhana se retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njegovo značenje. Ako Vas zanima koje je to značenje navedenog pojma, pročitajte tekst koji sledi.

Posmatrano sa etimološke strane sam termin divanhana potiče iz turskog jezika, preciznije od reči divan što znači razgovor. Divanhana u bukvalnom prevodu znači mesto za razgovor i većanje, a ova reč je najpre korišćena da označi mesto gde se ulazilo ili izlazilo iz sveta.

Iako se nešto ređe koristila u predelima Srbije, reč divanhana je bila deo svakodnevne komunikacije u bosanskom jeziku, gde se koristila da označi deo stare bošnjačke kuće gde se ulazilo u svet zbog čega je ona bila veoma značajna.

U različitim kulturama divanhane su imale različitu namenu ali ono što im je zajedničko jeste prostor na kojem je bilo moguće sesti, popiti kafu ili neko drugo piće i na miru razgovarati.

Divanhana je i naziv sarajevskog benda koji je osnovan 2009-te godine od strane grupe mladih studenata sa Muzičke Akademije.

Share.