Korelacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Korelacija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Korelacija predstavlja stanje uzajamne ili recipročne povezanosti.

Pojam korelacija se retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njegovo značenje. Ako Vas zanima koje je to značenje pojma korelacija i kada se on upotrebljava, na pravom ste mestu.

Etimologija nas uči da je sam termin korelacija potekao iz latinkog jezika, tačnije od reči con što znači sa i reči relatio u značenju odnos. Po definiciji, korelacija je međusobna povezanost između različitih pojava predstavljanih vrednostima dveju varjabili.

Drugim rečima, korelacija je stanje uzajamne ili recipročne povezanosti. Korelacija predstavlja i obrazac variranja varijabili u zavisnosti od načina na koji su povezani, a koji je bitno drugačiji od njihovih izolovanih svojstvala ili očekivanog načina reagovanja.

Što izraženije, odnosno visoke korelacije su dobar pokazatelj uspeha neke aktivnosti.

Povezanost između varjabili znači da je vrednost jedne od njih moguće sa određenom verovatnoćom predvideti na osnovu saznanja o vrednosti druge varjabile. Dakle, promena vrednosti jedne varjabile uticaće na promenu vrednosti druge varjabile.

Varjabila na koju se utiče naziva se zavisna varjabila, dok se varjabila koja svojom vredošću utiče na drugu naziva nezavisna varjabila. Primera radi, unošenje šećera u organizam je nezavisna varjabila, dok je povećanje krvnog pritiska zavisna varjabila.

Postoje i situacije kada dve varjabile istovremeno utiču jedna na drugu. U takvoj situaciji obe varjabile su u isto vreme i zavisne i nezavisne.

Share.