Konspiracija

0

Konspiracija

Značenje reči konspiracija

Konspirirati znači učestvovati u konspiraciji.

Postoje mnogi izrazi koji predstavljaju zamenice za razne zavereničke akcije i neetička ponašanja, kao i za razna lukava dosluškivanja, pa jedan od njih je i konspiracija.

Etimologija kaže da izraz konspiracija potiče od latinske reči conspiratio koja znači zavera ili urota.

Ukoliko pođemo od enleske reči conspiracy koja takođe znači zavera, opet dolazimo do istog korišćenja, predstavljajući sinonim za dosluškivanje, tajni ugovor i za druga neetična ponašanja i to najčešće u preduzetništvu, posebno kada je reč o čuvanju pozicije na tržištu i borbi u “tržišnoj utakmici”.

S obzirom na to, konspiracija se u ovom kontesktu određuje kao tajni, prećutni sporazum između dva ili više preduzetnika, a u cilju sklanjanja drugih preduzetnika i tržišnih takmičara koji nisu uključeni u taj tajni sporazum. Najčešće je predmet takvih sporazuma dogovor o cenama ili o podeli tržišta, kao i druge tržišne malverzacije koje se vode kao apsolutno nedopustiva, čak i zabranjena tržišna ograničenja.

Neke druge definicije određuju konspiraciju kao sistem tajnog, ilegalnog rada organizacija ili zaverenika protiv zvaničnih vlasti.

Tako se može reći za nekog i da je konspirativan, odnosno zaverenički, sklon zaverama, ali može se tumačiti i kao tajni ili strogo poverljiv. Dok termin konspirirati znači učestvovati u zaveri ali i sklapati zaveru.

Takođe, može se u prenosnom smislu, metaforički, pa i svakodnevno, pojam konspiracije koristiti kao čuvanje tajni.


Share.

Leave A Reply