Ksantin

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ksantin? Šta znači pojam ksantin?

Ksantin je purinska baza koja je prisutna u brojnim ljudskih tkivima i tečnostima ali i u drugim živim bićima.

Neki stimulansi se dobijaju iz ksantina kao što su kofein i teobromin.

Hemijsko ime je 3,7-dihidro-purin-2,6-dion. Jedna od definicija ovog jedinjenja je: Ksantin je proizvod na putu purinske degradacije. Formira se iz guanina posredstvom guaninske deaminaze, zatim iz hipoksantina posredstvom ksantinske oksidoreduktaze i takođe iz ksantozina posredstvom purinske nukleozidne fosforilaze.

Ksantin se inače konvertuje u uričnu kiselinu uz proces ksantiske oksidaze.

NASA je objavila da ksantin i slični organski molekuli, kao što su DNK i RNK mogu biti formirani i u svemiru.

Farmaceutski značaj ksantina je obiman.

Derivati ksantina su u širokoj upotrebi jer deluju kao blagi stimulanti i bronhodilatori, pa se koriste kod lekova za astmu.

Share.