Konklava

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to konklava?

Konklava je veće kardinala koje se sastaje kako bi izabralo papu. Ovaj pojam označava i sobu u kojoj se taj sastanak održava.

Za reč konklava nema ko nije čuo, ali koliko nas zapravo zna šta znači konklava?

konklava

Sa etimološke strane pojam konklava potiče iz latinskog jezika, preciznije od reči conclave koja ima značenje sobe koja se zaključava. Konklava se definiše kao većanje kardinala koji se sastaju iz jednog cilja, a to je izbor pape.

Interesantno je da je tokom istorije bilo raznih konfikata kada je biranje pape u pitanju, te su se pravila izbora istog menjala iz godine u godinu.

Konklave su zatvorene za druge ljude, a pored kardinala u njima se može naći mali broj ljudi koji se uglavnom sastoji od potrebnog pomoćnog osoblja, dva lekara, tajnika Zbora kardinala, dva redovnika i slično. Sve osobe koje nisu kardinali da bi prisustvovali glasanju moraju položiti prisegu čuvanja tajne o činjenicama i podacima koje će čuti na većanju.

Konklava se takođe koristi da označi i zatvorene prostorije u kojima se održava sastanak kardinala. Zbog toga često u svakodnevnoj komunikaciji konklava koristi u značenju unutrašnje prostorije.

Share.