Krešendo

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je krešendo?

Reč „ krešendo“ potiče iz italijanskog jezika (crescendo)  i univerzalno se širom sveta koristi u teoriji muzike. Pojam krešendo, označava postepeno pojačavanje tona u kompoziciji.

Značenje reči krešendo, u uskoj je vezi sa dinamikom, odnosno jačinom kojom se kompozicija izvodi.

kresendo

Krešendo se obeležava kao znak za veće/manje u matematici. Taj simbol se primenjuje od početka 18. veka. Kako su se vremenom povećavale orkestralne deonice, dobija sve više na značaju.

Primer korišćenja krešenda za pokazne vežbe je kompozicija Morisa Ravela „ Bolero“ . U toj kompoziciji, krešendo se dostiže povećajem broja instrumenata koji učestvuju u izvodjenju numere.

S druge strane, pojam dekrešendo (decrescendo) označava постепено стишавање dinamike u jačini izvođenja kompozicije.

Iako se izvorno koristi u muzičkom rečniku, pojam krešendo se neretko koristi i u svakodnecnom životu. Tako nekoga ko govori, možemo zadirkivati da je dostigao „vrhunac u krešendu“. To znači da je govorio sve jače i jače dok nije dostigao nivo „dernjanja“. Na taj način, nekome skrećemo pažnju da je „vreme da se stiša“.

Share.