Ginekomastija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ginekomastija, šta je to zapravo? Koje je tačno značenje navedenog pojma?

Ginekomastija je poremećaj endokrinog sistema u kojem postoji povećanje veličine tkiva muške dojke.

Poslednjih godine ginekomastija predstavlja sve češći problem sa kojim se susreću muškarci. Istraživanja pokazuju da čak 70% adolesceneta ima neki problem sa tkivom u grudima tokom puberteta.

Etimološki posmatrano pojam ginekomastija predstavlja složenicu nastalu od reči gineko i grčke reči μαστός u značenju dojka. Najjednostavnije rečeno, ginekomastija je povećanje veličine dojki kod muškarca.

Po definiciji, ginekomastija je poremećaj endokrinog sistema u kojem postoji ne – kancerogeno povećanje tkiva dojki, bilo jednostrano ili obostrano. Ova pojava nastaje kod raznih hormonskih poremećaja, kod bolesti jetre i prilikom uzimanja nekih lekova.

Obično se ovaj problem reševa estestom korekcijom koja je poslednjih godina sve češći postupak kako kod mladih, tako i kod starijih muškaraca. Kako bi se obavila ova operacija neophodno je uraditi određene testove i preglede koji zavise od osobe do osobe.

Estetska operacija ovog poremećaja se može izvesti pod opštom ili totalnom anestezijom, a za vreme operacije se odstranjuje poraslo ili masno tkivo u zavisnosti od tipa ginekomastije. Operacija po pravilu nije teška i pacijent može napustiti bolnicu već nakon nekoliko sati od operacije.

Bitno je istaći da postoje četiri tipa ginekomastije: lažni tip, pravi tip (hipertrofija mlečnih kanala), mešani tip i masna hipertrofija.

Share.