Gnusoba

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Gnusoba, šta je to zapravo? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Gnusoba je izraz koji se upotrebljava za moralnu nečistoću, a često se koristi i da označi ružnu osobu.

Sigurno ste do sada više puta bili u prilici da se susretnete sa pojmom gnusoba. Reč je o terminu koji ima veliku primenu na našim prostorima. A da li znate šta znači gnusoba?

Pojam gnusoba se upotrebljava u dva značenja. Reč je o terminu koji se koristi za ružne osobe., tj, osobama čiji fizički izgled znatno odudara od onoga što većina smatra lepim.

Takođe, ovaj pojam se upotrebljava da označi moralnu nečistoću, odnosno osobe koje ne poštuju osnovna pravila ljudskog ponašanja. Drugim rečima, reč je o osobama čiji je moral ružan, iskvaren, prljav.

Share.