Konkretnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači konkretnost?

Konkretnost znači određenost i predstavlja osobinu onoga što je konkretno.

Pojam konkretnost postao je deo svakodnevne komunikacije na našim prostorima, a uglavnom se koristi u književnosti. Ako niste sigurni šta ovaj pojam znači na pravom ste mestu.

konkretnost

Etimologija nas upućuje da je termin konkretnost preuzet iz latisnog jezika u značenju stvaran, telesan, onaj koji stvarno postoji.

Konkretnost označava osobinu onoga što je konkretno. Pre svega koristi se da označi nešto što je tačno određeno, stvarno, opipljivo.

U zavisnosti od samog oblika reči i konteksta rečenice u kojoj se koristi ovaj pojam može imati i nešto drugačije značenje. Pa tako ako kažemo da ćemo nešto uraditi “na konkretan način”, to znači da ćemo tu stvar uraditi bez okolisanja, na jasan i specifičan način.

Konkretnost se može upotrebljavati i u značenju opipljivo, čulno, stvarno, telesno i zapažljivo.

Share.