Kura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kura?

Lečenje koje se obavlja u određenom vremenskm razdoblju i koje podrazumeva prilagođavanje načina života sa tim procesom naziva se kura.

Izraz kura polako počeo je sve više da se koristi na našim prostorima, a ono što mnogi ne znaju jeste da ova reč ima dvojako značenje. Naime, u turskom jeziku kura označava kocku, a koristi se i u značenju regrutovanje vojnika.

kura

Ipak kod nas retko gde će se kura upotrebiti u ovom značenju. Ovaj pojam mi smo preuzeli iz latinskog jezika i pre svega ga koristimo u medicini.

Kura po definiciji predstavlja redovono uzimanje terapije (bilo da je u pitanju uzimanje lekova ili neki tretman) u određenom vremenskom životu, te usaglašavanje života sa tim procesom.

Da bi ste lakše razumeli značenje ove reči koristićemo jednostavan primer. Naime najrasprostranjenija kura jeste ona za mršavljenje koja ne samo da podrazumeva uzimanje određenih supstanci (lekova ili čajeva) koji će pomoći mršavljenju već i prilagođavanje životnih obaveza kako bi se postigao taj cilj (trening, manji unos hrane i slično.)

Kura se može upotrebljavati i u značenju oporavak, nega bolesnika, briga za nečije zdravlje i slično.

Share.