Kolimator

0

Kolimator

Možda ste čuli za kolimatorski nišan kod upotrebe oružja ili za izraz kolimirati teleskop. Pojasnićemo preko osnovnih pojmova kolimacije.

Kolimacija potiče od latinske reči collimatio i u bukvalnom prevodu znači dovođenje u jednu zajedničku pravu liniju. Koristi se kod optičkih instrumenata za merenje, a predstavlja poklapanje vidne linije sa optičkom osom. Kolimaciona linija (optička osa) je upravo vidna linija.

Zato da bismo kolimirali teleskop (doterali vidnu liniju durbina tako da optičke ose budu u istoj pravoj liniji) potreban je kolimator, alat koji može biti laserski ili optički.

Laserski kolimator koristi laser da nam pokaže da li se svetlost odbija o ogledala onako kako treba. Dok je optički kolimator jednostavniji, sa malom rupicom na vrhu kroz koju se gleda, tačnije proverava podešenost i ima na dnu krstić za preciznije centriranje.

Pomenuli smo kolimatorski nišan, on spada u optičke nišane i u poređenju sa današnjim nišanima je veoma zastareo i retko se koristi. Ostao je u upotrebi na nekim artiljerijskim i nekim protivavionskim oružjima.

Prednost kolimatosrskog u odnosu na klasični nišan jeste što se nišani sa oba otvorena oka, pa se lakše nalazi i prati meta, a oči se ne zamaraju.

Mana je što su džombasti i mnogo štrče iznad cevi puške.


Share.

Leave A Reply