Korpulentnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je korpulentnost? Šta znači kada za nekoga kažemo da je korpulentan?

Korpulentnost je latinska reč za krupnoću i debljinu, odnosno za pozamašnost tela.

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete “On je korpulentan mladić” ili “ Kourpulentan je za svoje godine” i tome slično, a da li ste znali koje je značenje pojma korpulentnost?

Ako posmatramo termin korpulentost sa etimološke strane, videćemo da je isti nastao od latinske reči corpulentia, što znači razvijen. Reč je dakle, o pridevu koja se koristi da opiše građu tela. Korpulentan se uglavnom koristi u značenju debeo, jak, pozamašan, mišićav, rombusan.

Interesantno je da se na našim prostorima ovaj pridev uglavnom koristi da opiše razvijenu građu muške populacije, dok se za žene veoma retko koristi.

Share.