Didaktika

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je didaktika?

Didaktika je grana pedagogije. Bavi se pravilima, teorijama, idejama, načelima i uputstvima koja se odnose na proces obrazovanja.

Pojam didaktika dolazi nam iz grčkog jezika gde reč ( didaskein ) ima značenje:  podučavati, predavati, opominjati, propisivati.

didaktika

Didaktika je kao grana nauke, važna za uspešno sprovodjenje vaspitanja i obrazovanja na svim nivoima obrazovnog sistema.

Pedagogija kao nauka istražuje vaspitanje i obrazovanje ali u znatno širim okvirima u odnosu na didaktiku, koja je u većoj meri praktično usmerena.

Didaktika u velikoj meri primenjuje teorijske modele koji su razvijeni u naukama poput sociologije, psihologije, filozofije. Osim toga, koristi razne pedagoške teorije i postavke, zbog kojih didaktički koncepti različitih “škola” mogu biti međusobno nesaglasni pa i oprečni.

Nekadašnji didaktički koncepti bili su usmereni prema funkciji nastavnika a noviji koncepti didaktike više su okrenuti potrebama i specifičnostima učenika i studenata.

To dovodi do zaključka da je za uspešno podučavanje sve bitnije upoznati osobine učenika i razviti načine učenja koji su njima prilagođeni kao i specifične pristupe i metode predavanja materije.

Share.