Polidipsija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je polidipsija? Šta znači kada kažemo da neko ima polidipsiju?

Pojačan osećaj žeđi naziva se polidipsija.

Izraz polidipcija se retko upotrebljava u svakodnevnom govoru, zbog čega veliki broj ljudi ne samo da se ne susreće sa ovim pojmom, već ne zna njegovo značenje. Ako Vas zanima koje je to značenje pojma polidipsija i kada se on upotrebljava, pročitajte tekst koji sledi.

Ako posmatramo ovu reč sa strane etimologije videćemo da je ona nastala od grčkih reči: poly što znači mnogo, više i dipsa u značenju žeđ. Polidipsija se definiše kao simptom koji opisuje pojačan osećaj žeđi, a obično se javlja kod ranih simptoma šećerne bolesti.

Polidipsija nastaje i sa promenom osmolalnosti vanćelijske tečnosti ljudskog tela, smanjenjem volumena krvi ili usled hipokalemije.

Interesantno je da se polidipsija često uočava kod hroničkih psihijatrijskih pacijenata, a ogleda se u konzumiranju velikih količina vode.

Bitno je istaći da se polidipsija može lečiti, a sam način lečenja odrediće doktor nakon što deteljno pregleda pacijenta i dijagnostikuje mu navedeno stanje.

Share.