Permisivnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Permisivnost

Šta je permisivnost

Svojevrsna popustljivost naziva se permisivnost.

Kao i svaki vid tolerancije različitih mišljenja ili ponašanja i permisivnost ima svoje varijacije, pa možemo biti popustljivi sa ili bez kritike mišljenja drugog.

Etimologija kaže da izraz permisivnost potiče od latinske reči permissio što u originalnom prevodu znači dopuštanje, dozvola ili odobrenje. Tako pridev permisivan označava dopušten, dozvoljen ili slobodan.

U psihologiji se permisivnost definiše kao crta ličnosti ispoljena u tolerantnom odnosu prema mišljenjima i postupcima drugih ljudi, koja dozvoljava punu slobodu izražavanja i poštovanja druge ličnosti i njenih uverenja.

Neretko se za permisivnu osobu kaže da je libirelna, s obzirom da prihvata iznošenje drugačijih stavova, vrednosti i uverenja. Dalje, kada se kaže da je neko permisivan to ne znači da je konformista jer permisivan prihvata mišljenje drugih i ako je različito ali pristupa njemu kritički i ne pada pod pritiskom drugih mišljenja niti im se prilagođava.

U pedagogiji postoji poseban metod u vaspitanju dece koji se naziva permisivni stil ili metod. Ovaj način vaspitanja dece se temelji na moralnom relativizmu, premda rasuđivanje o tome šta je dobro ili loše zavisi samo od pojedinca, bez obzira na njegovo starosno doba. Ipak permisivni metod u vaspitanju dece oštro kritikuje Paul Vitz, jer kako kaže vodi „širenju egoizma“. Takvo vaspitanje stavlja naglasa na „proces odlučivanja, a ne obazire se na sadržaj odabira”, te dozvoljava mrzeti školu, relativizira autoritet, favorizuje legalizaciju (lakih ) droga i tome slično. Sve ovo navodi na zaključak da je zabluda ako se poistovećuje demokratski i permisivni stil vaspitanja dece.

Share.

Leave A Reply