Pedantan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači pedantan?

Pedantan je pridev koji se koristi da označi osobu koja stiže na vreme i sve obavlja u predviđenom roku.

Sigurno ste bili u prilici da čujete za pridev pedantan koji ima veoma široku upotrebu na našim prostorima. A da li ste upoznati sa njegovim značenjem?

Ako posmatramo sa etimološke strane, pojam pedantan potiče iz francuskog jezika, od reči pedant u značenju preterano tačan, cepidlaka, sitničar. Oni uglavnom koriste ovu reč kako bi označili osobu koja je dosadna  jer pridaje veliku važnost sitnicama.

Na našim prosotorima ovaj izraz koristi se da označi osobu koja stiže na vreme i svoj posao obavlja u predviđenom roku.

Pridev pedantan se takođe upotrebljava za osobu  koja se drži određenog reda, koja je uredna i odgovara određenim zahtevima koji se od nje traže. Pedantnost se uglavnom vezuje za veoma čiste, uredne i prikladne osobe.

Share.