Projektant

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Projektant

Šta je to projektant?

Projektant je osoba koja se bavi izradom planova i nacrta.

Projektant je reč latinskog porekla i predstavlja moderno zanimanje kojim se bavi sve više ljudi. Sama reč projektant ima značenje osobe koja izrađuje planove. Posao projektanta dosta je sličan poslu arhitekte i uglavnom on se bavi i zradom različitih planova i nacrta.

Projektant mora da poseduje određene veštine i umeće kako bi mogao što bolje da uradi svoj posao. Projektanti često bivaju angažovani da izrade neki plan, a potom i da nadgledaju ostvarivanje tog plana kako bi se uverili da je sve prošlo po planu. Postoji više vrsta projektanata tipa građevinski projektant izrađivaće skice zgrada, elektro projektant će izrađivati plan električnih instalacija i slično.

Iako mnogi smatraju da je posao projektanta veoma jednostavan, pa čak i lak to nije uopšte tako. Njima je potrebno dosta znanja i veština kako bi napravili dobar plan. Primera radi električni projektant koji projektuje gde će ići električne instalacije mora da vodi računa kako bi sve to bilo prezicno i dobro urađeno i ne bi došlo do kvara ili nekih drugih problema. Shodno tome jasno je da je njhov posao dosta odgovoran, često zahteva i dosta vremena,a projektanti koji projektuju objekte ili instalacije koje mogu ugroziti ljude odnosno njihovu sigurnost moraju biti još odgovorniji i pažljiviji tokom izrade projekta.

Share.