Indijanac

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je indijanac? Da li ovaj pojam ima isto značenje kao termin indijanci ili možda označava nešto drugo?

Indijanac je naziv za čoveka koji pripada narodima mongoloidnog izgleda koji su naseljavali predele od artičke Kanade i Aljaske, pa do Ognjene zemlje, kao i predele Čilea i Argentine.

Pojam Indijanci je veoma široko rasprostranjen i gotovo da nema osobe koja nije upoznata sa njegovim značenjem. Ipak kada se ovaj pojam upotrebljava u jedinini pored osnovnog ima i svoje pogrdno značenje.

Naime, na našim prostorima pojam Indijanac se u svakodnevnoj komunikaciji često upotrebljava u svom pogrdnom značenju u kojem označava čoveka koji odudara od nekog šablona. Primera radi, oni koji slušaju zabavnu i stranu muziku, osobu koja sluša narodnjake nazivaju Indijanac, osobe koje se klasično oblače će osobu koja ima rokerski stil oblačenja nazvati Indijancem itd.

U svom osnovnom značenju termin Indijanac se koristi da označi čoveka koji pripada narodima mongoloidnog izgleda koji su naseljavali predele od artičke Kanade i Aljaske, pa do Ognene zemlje, kao i predele Čilea i Argentine. Reč je o američkim starosediocima koji se popularno nazivaju Indijanci.

Etimloški posmatrano termin Indijanac potiče od španske reči indios. Prvi put izraz Indijanci upotrebljen je 1942-ge godine kada je Kristofer Kolumbo prvi put stigao na tlo Severne Amerike. Kolumbo je tada mislio da je reč o obali Indije, pa je ljude sa kojima se sreo tamo, odnosno domorodce nazvao Indijancima.

Interesantno je da se danas u svetu Indijancima daju različiti nazivi. Stanovnici SAD-a ih nazivaju američkim starosedeocima, u Kanadi ih zovu prvim narodom (first nation), a podrugljiv naziv za njih jeste Crvenokošci, odnosno Redskins.

Bitno je istaći da se Indijanci međusobno razlikuju po jezicima koje govore, kulturi i fizičkom izgledu. I pored brojnih razlika među njima, mogu se pronaći mnoge sličnosti poput velikog poštovanja prema prirodi i verovanje u sudbinsku uslovljenost prirodom, kao i dubinsku povezanost između čoveka i prirode.

Što se tiče porekla Indijanaca, najnovija otrkića govore da su oni potomci sibirskih naroda. Naime, pre oko 23 hiljada godina grupa Sibiraca se preselila na Aljasku, a zatim se i proširila na oba američka kontinenta.

Share.