Iterativan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači iterativan?

Ponovljen, odnosno onaj koji se više puta ponavlja naziva se iterativan.   

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam iterativan? A znate li koje je njegovo značenje?

Iterativan

Ranije u našoj zemlji, ovaj pojam se jako retko koristio, ali poslednjih godina sve češće ga možemo čuti. Pa tako danas on ima široku primenu u raznim naučnim disciplinama.

Ako posmatramo etimologiju vidimo da termin iterativan potiče od latinske reči iteratio, što znači ponavljanje, obnavljanje.

Iterativan je pridev koji je nastao od imenice iteracija i ima značenje onog koji se više puta ponavlja, tj. onaj koji je ponovljen.

Dakle, ako kažemo da je određen postupak iterativan, to znači da se on ponavlja više puta, odnosno on je učestao.

Share.