Institucija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Institucija, šta je to zapravo? Saznajte tačno značenje pojma institucija?

Institucija je socijalna ustnova čije je osnivanje i način rada uređeno zakonom.

Sam pojam institucija predstavlja reč koja se gotovo svakodnevno koristi na našim prostorima, te nas ne treba čuditi što je veliki broj ljudi upoznat sa njenim značenjem.

Etimologija nas uči da je termin institucija potekao od latinske reči instituere, što znači staviti, osnovati. Na našim prostorima ovaj termin se koristi u više srodnih značenja.

U svom najopštijem značenju institucija predstavlja ustanovu ili zavod, dok se u svakodevnom govoru ovaj pojam izjednačava sa pojmom javne službe.

Po definiciji, institucija predstavlja sistem odvijanja društvenih odnosa, odnosno stabilizovan način ponašanja u cilju ostvarenje odrđenih društvenih ciljeva.

One omogućavaju međusoban život ljudi jer pored stabilnosti, unose red i poredak, a poznate su kao temelj kulture i civilizacije. Zakon o javnim službama Republike Srbije određuje instituciju kao poseban i po značaju prvi oblik organizovanja javne službe koji obavlja delatnosti kojima se obezbeđuje ostvarivanje prava građana.

Reč je o pravnom subjektu čije je osnivanje i delovanje uređeno zakonom. Institucija se osniva za trajno obavljanje neke delatnosti (nauke, kulture, informisanja, sporta, zdravstva  itd) koja će pomoći građanima, a ne za zbog sticanja profita.

Ona mora da bude samostalna u obavljanju svoje delatnosti koju u svakom trenutku mora obavljati po zakonu. Prema sadržini institucije mogu biti pravne, socijalne, ekonomske, političke, kulturne, religijske, naučne i obrazovne.

U društvenim naukama ovaj termin koristi za uži skup međusobno povezanih, relativno trajnih društvenih odnosa koji su regulisani ustaljenim društvenim pravilima.

Pojam institucija koristi se i da označi značajan deo života ili propis neke zajedinice (npr. institucija braka, institucija privatnosti).

U prenesenom značenju ovaj pojam koristi se da označi nekog od velike važnosti, značaja i uticaja (npr. Marko je institucija za sve Vas).

Share.