Impozantno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači kada kažemo da je nešto impozantno? Znate li značenje pojma impozantno?

Impozantno je prilog koji ima značenje veličanstveno, očaravajuće, uzvišeno.

Eimologija nas uči da je sam pojam impozanto potekao iz francuskog jezika, tačnije od reči imposant u značenju „koji uliva poštovanje, divljenje“. Impozanto je prilog koji se veoma često koristi na našim prostorima i to obično da izrazi nešto što je veličanstveno, očaravajuće i uzvišeno.

Mnogi ovaj pojam vezuju i za velike stvari, jer se obično za veoma velike građevine koje osvajaju ljude, pre svega svojom veličino kaže da su impozantne. Međutim, termin impozantno pored nečeg što se nameće svojom veličinom, koristi i da označi nešto što se nameće svojim značajem, važnošću i ugledom.

Naravno, nećemo za neku malo veću zgradu reči da je impozanta. Obično da bi nešto bilo impozantno mora pleniti nadmošću i svojom veličanstvenošću, hipnotisati sve koji ga vide. Reč je o stavarima koje oduševljavaju čoveka i često ostavljaju bez reči.

Impozantno je sve ono koje na sebe privlači pažnju, koje zadobija i osvaja ljude. Ovaj termin se može koristiti i u značenju dostajanstveno, ugledano i nadmoćno.

Share.