Impetigo

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je impetigo?

Impetigo je kožno oboljenje koje se manifestuje pojavom mehurića s bistrom tečnosti, koje se pretvaraju u kraste.

Kada čujemo da neko ima impetigo, zanima nas šta znači – kakva je to bolest i naravno, da li je slučajno prenosiva.

Impetigo

Dakle, osoba koja boluje od bolesti impetigo, po koži ima mehuriće koji su ispunjeni bistrom tečnošću. Ovi mehurići se, napredovanjem bolesti sasuše i potom pretvaraju u kraste žute boje. Najčešće se javlja po koži lica, posebno u regiji oko usta i nosa.

Uzrok bolesti su bakterije streptokoke i stafilokoke. Bolesti  pogoduju nehigijena, vlažna, topla klima, pa se zato bolest javlja leti. Impetigo uglavnom nastaje kontaktom kože lica sa prljavim  rukama, dakle prenosiva je.

Od imenice impetigo, nastaje i pojam impetigologija čije značenje se odnosi na nauku o oboljenjima kože, posebno o postojanju, razvijanju i lečenju krasta po koži.

Share.