Epitaf

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Epitaf

Reč epitaf potiče od grčke reči epitaphios što znači nadgrobni spomenik. Danas se po epitafom podrazumeva pre svega kratak tekst u čast pokojnika, koji je upisan ili na nadgrobnoj ploči ili na spomeniku.

Epitaf se uglavnom obraća direktno čitaocu i njegov pisac se trudi da ostavi jak utisak na njega. Tako je na nadgrobom spomeniku Isaka Njutna uklesano sledeće: „Ovde je deponovano ono što je bilo smrtno od Isaka Njutna“.Često se dešava da spomenike ljudi podižu sebi za života, pa tako su onda oni i autori epitafa. Na nadgorbnoj ploči Branka Radičevića uklesano je „Mnogo hteo, mnogo započeo, smrtni čas njega je omeo“.

Ponekad je epitaf deo zaveštenja, pri čemu naslednici ostaju u moralnoj obavezi da baš takav, kakav je na naveden u testamentu, uklešu na nadgrobnu ploču ostavioca testamenta.

Epitafi mnogo zavise od kulture jednog naroda, običaja, kao i od obrazovanja onog ko sastavlja epitaf. Ponekad on može biti i tragikomičan, i tada više govori o familiji pokojnika a ne o samom pokojniku.

Share.

Leave A Reply