Elaborat

0

Elaborat

Ukoliko se bavite naučnim radom onda vam ovaj pojam sigurno nije stran, jer ste u toj izabranoj naučnoj oblasti verovatno već završili studiju izvodljivosti određene teme ili elaborat.

Ovaj izraz potiče od latinske reči elaboratum koja znači pismenu izradu nekog rada ili detaljan, studiozan pismeni prikaz nekog predmeta, projekta i tome slično.

Međutim, može značiti i uopšteno izradu nečega, obradu nekog predmeta ili da je nešto proizvedeno radom, tačnije sa puno preciznog i ni malo jednostavnog rada.

Tako imamo izraz elaboracija koji znači izrađivanje, izrada ili obrada nečega. Na primer, elaboraciona knjiga bi u farmaciji bila knjiga koja sadrži uputstva o pravljenju ili izradi lekova.

Pismeni rad u kojemu se neki predmet temeljno stručno raščlanjuje i obrazlaže naziva se elaborat. Projam elaborat najčešće se koristi kada hoćemo da opišemo da je nešto urađeno sa puno pažnje, detaljno i komplikovano, nešto što se mora isplanirati nedeljama unapred.

Kao jedan slikovit primer koji će najbolje objasniti reč elaborat u njegovom pravom značenju jeste ako pokušate da zamislite sliku koja ima veoma mnogo cveća, pejzaža i drugih sitnih detalja ili neku priču, književno delo koje ima mnogo karaktera koji su međusobno povezani ali na veoma komplikovan način, kroz razne periodične događaje, a opisani veoma opširno.


Share.

Leave A Reply