Ekspeditivnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ekspeditivnost?

Sposobnost brzog završavanja poslova naziva se ekspeditivnost.   

Sigurno ste do sada bili u prilici da čujete da je određena osoba ekspeditivna ili da obavlja svoje radne zadatke ekspeditivno. A da li ste upoznati sa značenjem pojma ekspeditivnost?

Etimološki posmatrano termin ekspeditivnost potiče iz latinskog jezika, od reči expeditivus, što znači hitar, brz, spretan. Iako se ova reč može koristiti u tom značenju, na našim prostorima kada kažemo ekspeditivnost uglavnom mislimo na sposobnost brzog završavanja poslova.

Dakle, reč je o osobini koja je poželjna za svakog radnika, jer je reč o efikasnim radnicima koji svoj posao obavljao brzo i efektivno.

Prema tome ako imate CV (biografiju) i planirate da ga pošaljete na neki konkurst, ekspeditivnost je svakako jedna od najpoželjnijih ličnih osobina koja bi trebala da se nalazi u njemu.

Share.