Konvencionalan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači konvencionalan? Saznate tačno značenje ovog pojma.

Konvencionalan je pridev koji označava onog koji se zasniva na konveciji, koji odgovara sporazumu, koji je uobičajen i formalan.

Iako nije toliko čest u svakodnevnoj komunikaciji, pojam konvencionalan je veoma prisutan na našim prostorima, što ste mogli i primetiti prateći različite štampane i TV medije koji gotovo svakodnevno spominju termin konvecionalan. A da li znate koje je značenje ovog termina?

Posmatrano sa etimološke strane pridev konvecionalan potekao je od latinske reči conventionalis u značenju uboičajen, ustaljen, formalan, svakidašnji. Reč je o pridevu koji opisuje stvari zasnovane na dogovoru odnosno one koje se osnivaju na konvenciji.

Kada kažem da je nešto konvencionalno, mi mislimo da ono odgovara sporazumu, da je dogovoreno. Konvencionalno je i ono koje se drži primenjenih navika ili običaja. Primera radi, konvencionalni brak je onaj koji je sklopljen tako da uvažava sva staleška ili imovinska prava, dok je onaj koji je sklopljen prema naklonosti nekonvekcionalan.

U svom pežorativnom značenju, konvencionalno se koristi da označi onog koji nije sposoban izaći iz uobičajenih pravila i oblika. Reč je o nečemu neinventivnom, neoriginalnom i nezanimljivom.

Share.