Konkatenacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je značenje reči Konkatenacija?

Pojam konkatenacija u bukvalnom prevodu označava spajanje ili vezivanje lancima.

Izraz potiče iz latinskog jezika i reči – concatenation. Ovaj izraz se uglavnom koristi u matematici gde se prevodi i kao – nadovezivanje.

konkatenacija

Zbir dva ili više vektora se naziva rezultanta. Jedna od dve metode koje se koriste za računanje rezultante je metoda nadovezivanja – konkatenacija. Drugi način je metoda paralelograma.

U metodi nadovezivanja, crtaju se vektori jedan na drugi tako što se u krajnjoj tački prvog vektora postavlja početna tačka onog drugog vektora. Potom se nacrta rezultanta tako što se povežu početna tačku prvog vektora sa krajnjom tačkom drugog vektora. Ta metoda se nekad naziva i metoda trougla.

Pojam konkatenacija se koristi i za označavanje grafičkog nadovezivanja duži u geometriji.

Share.